Producten

GESLOTEN ROOKAFVOER Luchttoevoer PP Parallel Ø 080-080 Lengtes

PP080-0250 Gesl luchttoevoer polyprop buis 250 mm Ø 80
PP080-0250Gesl luchttoevoer polyprop buis 250 mm Ø 80
PP080-0500 Gesl luchttoevoer polyprop buis 500 mm Ø 80
PP080-0500Gesl luchttoevoer polyprop buis 500 mm Ø 80
PP080-1000 Gesl luchttoevoer polyprop buis 1000 mm Ø 80
PP080-1000Gesl luchttoevoer polyprop buis 1000 mm Ø 80
PP080-2000 Gesl luchttoevoer polyprop buis 2000 mm Ø 80
PP080-2000Gesl luchttoevoer polyprop buis 2000 mm Ø 80
PP080-RUBBE Gesl luchttoevoer epdm rubber Ø 80 zwart
PP080-RUBBEGesl luchttoevoer epdm rubber Ø 80 zwart