CLV SYSTEMEN

Een CLV systeem is een gecombineerd rookgasafvoer- en luchttoevoersysteem ontwikkeld om in appartementsgebouwen meerdere gesloten verwarmingstoestellen (type C42 en C43) op één gemeenschappelijk kanaal aan te sluiten.

Bij een traditioneel systeem in onderdruk (N1) worden de rookgassen afgevoerd via thermische trek. Bij een systeem in overdruk (P1) worden de rookgassen met behulp van de ventilator in de cv-ketel afgevoerd waardoor de diameter aanzienlijk kleiner is.