ROOKGASVENTILATOREN

Weersomstandigheden, een ongunstige uitmonding van de schoorsteen of een slecht gedimensioneerd kanaal kunnen heel wat problemen veroorzaken. Een rookgasventilator levert de nodige onderdruk in het rookgasafvoerkanaal als de atmosferische onderdruk niet voldoende is.

Rookgasventilatoren bestaan in verschillende prestatieklassen en kunnen op bijna elke uitmonding worden gemonteerd met behulp van adapters en een groot aantal accessoires.